Försäkringsmedicinska intyg

Vi har utbildning och lång erfarenhet av att utforma intyg till försäkringsbolag och försäkringskassor i ärenden som berör medicinsk invaliditet på grund av skador och sjukdomar i rörelseorganen.

Särskild erfarenhet har vi av whiplash-relaterade besvär (WAD) och besvär från ryggen. Northwest Orthopaedics är anlitat för utbildning av personskadereglerare, jurister, läkare och sjukgymnaster i hantering av WAD. Vår forskning omfattar förutom studier av WAD, bl.a. utveckling av värderingsinstrument för smärta, funktionsinskränkning och hälsorelaterad livskvalitet.

Våra intyg är alltid utformade av erfaren specialist. Vi har korta väntetider och är måna om dialogen med uppdragsgivaren i de aktuella ärendet.


Skriv ut denna sida Skriv ut denna sida